Vandaag, 27 oktober heeft de Eerste Kamer ingestemd met de Spoedwet. Een donkere dag in de geschiedenis van Nederland en voor onze democratische rechtstaat. Zeker als je de oneigenlijke argumenten en feitelijke onwaarheden hoort in het debat over deze wet, met name inzake de legitimiteit en proportionaliteit ervan. De media, zoals Plasterk al aangaf, fungeren slechts nog als Rijksvoorlichtingsdienst voor het wanbeleid en mismanagement van dit kabinet. Dagblad Trouw maakt het zelfs zo bont dat het de wet volledig verkeerd weergeeft naar haar lezers als bekrachtigingswet en vanuit dit nepnieuws de kritische burgers beschuldigt het over de teksten uit juli te hebben. Niets is minder waar.

Terwijl in de Verenigde Staten president Trump met 72 jaar oud na drie dagen weer aan het werk is met de juiste behandeling en medicatie roepen hier zelfbenoemde virologen en steeds dezelfde angstprofeten moord en brand op de mainstream media. Tot aan twee dierenartsen die ons als Nederlanders willen ophokken en in angst houden. Met mondkapjes en muilkorven die volgens het RIVM niet bewezen helpen, maar als gedragsveranderingsinstrument worden ingezet, en een horeca die moet sluiten om het virus maximaal zichtbaar te houden in de samenleving. Dit om de Spoedwet, de Corona App en vaccins er door te drukken.

Onze minister van Binnenlandse Zaken heeft het over een zeer gevaarlijk virus en haar collega van Volksgezondheid bevestigt dat: “Het virus blijft nog heel lang voor problemen zorgen en alleen een vaccin is de oplossing.” Doen we dit voor 98% van de bevolking die niet binnen de risicogroep valt? En met een sterftecijfer van 0,23% voor de totale bevolking? Deze Griep-Wet kan nu dus 2 maal per jaar in het voor- en najaar uit de kast worden getrokken en daarmee onze burgerrechten stopzetten met de meest disproportionele maatregelen. Het is echt ongelooflijk dat het falende beleid, het mismanagement in de capaciteit en tot slot de behandeling en medicatie gewoonweg niet genoemd worden.

Kritische burgers wordt de mond gesnoerd en worden weggezet als nepnieuws verspreidende Wappies. Al maanden wordt er in de hele wereld aangegeven dat er eens een kritisch onderzoek naar de agendakaping van de WHO door de vaccinindustrie en China moet worden opgestart. Zeker na het vertrek van de VS vanwege aantoonbare corruptie bij de WHO op het hoogste niveau. De enorme voorinvesteringen van overheden in vaccins (tegen de $ 100 mld) en de verdrievoudiging van die markt naar jaarlijks minimaal $ 100 mld als de wereldbevolking hiervoor gaat vaccineren, leidt tot een businessmodel dat te mooi is om waar te zijn. Inmiddels is de markt verdeeld onder vier grote spelers die tezamen 80% van de markt beheersen. Onze eigen minister liet, als een soort sales rep, zich gisteren in de Eerste Kamer ontvallen dat zijn prioriteit bij het vaccin ligt. In ieder geval boven de grondrechten en het recht op lichamelijke integriteit.

Een veilig vaccin voor een Coronavirus ontwikkelen is niet eenvoudig. Daarom adviseren wij al maanden om te focussen op datgene waar het echt over gaat. En dat is medicatie en behandeling. Waar mogelijk met eenvoudige en goedkope middelen en het verzorgen van de capaciteit in de gezondheidszorg. Ons GreenTeam heeft daarvoor een uitstekend 5 puntenplan opgesteld!

Het verhaal wordt steeds lastiger te verkopen en waar argumenten ontbreken, gaat de tegenpartij liever slaan. Dit door middel van het “framen” en censureren van andersdenkenden. Het is schokkend te zien dat onze volksvertegenwoordigers, nu ze op het pluche zitten, zo intolerant en antidemocratisch zijn. Volgens de VVD moet de burger “zijn bek houden”, voor D66 is het verbieden van print die niet bevalt het nieuwe normaal en bij het CDA roept een Eerste Kamer-lid dat de Spoedwet goed ingezet moet worden om andersdenkenden hard aan te pakken. Pardon? Voor Vrij en Sociaal Nederland zijn alle meningen welkom en we willen een luisterend oor zijn voor alle burgers, niemand uitgezonderd. Binnen de wet van het oude normaal. Wat wij hier zien, is een eigen leven leidende groep beroepspolitici die het contact met de basis en de burger allang zijn kwijtgeraakt. Om het huidige wanbeleid en mismanagement te verbloemen en proberen over te brengen, worden op onze belastingcenten peperdure PR-bureaus ingehuurd en “influencers” betaald. De keizer heeft geen kleren aan.

Even terug naar de Spoedwet. Na het lezen van de eerste versie en de memorie van toelichting was ik zeer geschrokken. De gehele intentie van deze wet ademde een sfeer van wantrouwen, dictaten en boetes uit die thuishoren in een controlestaat. Ook de indicaties naar het sturen van gedrag en sociale normstellingen, vastgelegd vanuit de Staat waren schokkend. In deze wet werd gelijk het parlement al buiten spel gezet en kon de minister op persoonlijke titel door middel van decreten het land gaan besturen. Dit voelde totaal niet goed en alle positieve intenties die ik had gehad gedurende de eerste lockdown werden als een koude douche weggevaagd. Een machtigingswet zonder weerga, met buitensporige zaken als een structurele 1,5 meter samenleving en social distancing. Een science fiction-achtig horrorscenario.

Met welk doel? Wat kan nu de positieve intentie zijn achter een dergelijke wet? Na een aantal maanden wachten werd de zogenaamd compleet aangepaste wet aan de Tweede Kamer aangeboden met nog steeds de essentiële fouten erin:

  1. Geen specifieke meetcriteria en meetinstrumenten, welke onafhankelijk getoetst kunnen worden. Hier is inmiddels een extra motie voor toegevoegd.
  2. Geen bekrachtigingswet maar nog steeds een machtigingswet met slechts een verwerpingsrecht Tweede Kamer.
  3. Geen inspraak Eerste Kamer. Zie de extra motie in punt 4.
  4. Daarnaast onbepaalde looptijden. Hier is ook een extra motie Jansen voor goedgekeurd inzake de goedkeuring voor verlening bij de gehele Staten Generaal.

Het wanbeleid en mismanagement van dit kabinet zorgt voor honderdduizenden NIET Coronaslachtoffers in de samenleving en dat is volledig buitenproportioneel. Als we DEZE lijst dagelijks in het dashboard gaan opnemen is die snel dieprood. Ons land gaat in rap tempo de afgrond in door deze beroepspolitici, die alleen maar aan zichzelf en hun volgende baantje denken. En dat vanuit een veel te gevoelige PCR-test, die niets zegt over het hebben van Corona en waar de positieve testen “besmettingen” worden genoemd. Doelstellingen en meetcriteria die veranderd zijn, schalen die worden aangepast, routekaarten waar we nooit meer vanaf komen. Alles op basis van deze test.

In het bedrijfsleven waren deze heren en dames al in april ontslagen. Alle mensen met luchtweginfecties in ziekenhuizen zijn ineens COVID-verdacht en moeten ook zo behandeld worden met alle gevolgen van dien voor de verpleging en behandeling. Ineens zijn er geen griep- en andere jaarlijkse gevallen meer. Vreemd. Wellicht allemaal geregistreerd als Corona? Inmiddels is de capaciteit nog steeds niet op orde en wordt het verhaal steeds ongeloofwaardiger. Een heel land op slot zetten en van iedereen een patiënt maken voor 2% risicogroepen en 0,23% sterfte. Wanneer we speciale Corona-ziekenhuizen zouden hebben, dan zouden we precies het FEITELIJK aantal gevallen kunnen zien. Waarom worden die niet op die manier ingezet? Zou dat voorkomen willen worden?

Het argument in de media dat je alleen voor COVID patiënten moet zorgen is natuurlijk allang achterhaald; ik moet de journalisten en politici waarbij kanker is geconstateerd nog eens horen als ze achter in de rij aan kunnen sluiten vanwege COVID “verdachte” patiënten. En dat is nu voor de gewone burgers de orde van de dag!

Dit is het meest asociale beleid sinds de Tweede Wereldoorlog.

Vrij en Sociaal Nederland wil weer gewoon normaal gaan doen, de puinhopen van 10 jaar mismanagement opruimen vanuit gezond verstand en praktische oplossingen. Om daarna weer te kunnen bouwen aan een menselijk en sociaal Nederland.

Wij gaan als bezorgde burgers ons land weer zelf besturen en naar een systeem waarin dit soort beroepspolitici geen ruimte meer krijgen, de baantjes carrousel wordt gestopt en functies op basis van competentie worden ingevuld en niet naar politieke loyaliteit. Tevens zullen we kritisch kijken naar alle internationale organisaties en onze rol daarin. Voor Corona hebben wij het volgende 5 puntenplan:

  1. Heldere en meetbare criteria bepalen. Dit geldt ook voor de meting en de meetinstrumenten.
  2. De capaciteit in de gezondheidszorg per direct ophogen met locaties speciaal ingericht voor Corona-patiënten en structurele overcapaciteit voor tijden van crisis.
  3. Focus op medicatie en behandeling, niet op vaccins.
  4. Testen met specifieke testen in plaats van sensitieve testen op basis van een thuistest, waardoor je gegevens privé zijn.
  5. Focus op risicogroep in plaats van gehele samenleving. Geen 1,5 meter, geen social distancing, maar bij ziek zijn thuis blijven, nadruk op goede ventilatie in gebouwen en geen gedragsstimulerende, onzinnige maatregelen à la mondkapjes en heftige quarantaines.

Voor een Vrij en Sociaal Nederland, beter voor iedereen!

Word lid!

 

Winkelwagen
There are no products in the cart!
Continue Shopping