Vandaag zijn wij een actie gestart om 2e kamerleden van de coalitiepartijen die gewetensbezwaren hebben van harte welkom te heten bij Vrij en Sociaal Nederland. Wij begrijpen dat zij in de knel komen met hun geweten wanneer zij zich genoodzaakt voelen in te blijven stemmen met het angst-, dwang- en controlebeleid van dit kabinet. Vandaar dat wij hen de kans geven over te stappen.

Wanneer we de ontwikkelingen, waarmee dit kabinet hard bezig is, op een rij zetten, dan ontstaat een ontluisterend beeld. Een beeld dat alleen voorkomt in dictaturen. En zelfs daar is deze combinatie nog niet eerder vertoond. In de meest rechtse of linkse dictaturenn de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw is het regimes niet gelukt om structureel zulke bizarre onmenselijke normen in te stellen. Een structurele afstandssamenleving (1,5 m) in combinatie met censuur, de politie die mag ingrijpen achter de voordeur op basis van eigen inschatting in het moment zelf, het tracken en tracen van burgers op medische indicatie en als kers op de taart verplichte medicatie en op termijn wellicht vaccinatie. Welkom in het nieuwe Abnormaal!

Wij vragen ons af wat blijvende vrijheid beperkende maatregelen te maken hebben met virusbestrijding. Denk bijvoorbeeld aan:

  • GGD Indicatie aanpassing, deze aanpassing zorgt ervoor dat verplichte quarantaine mogelijk wordt. Ook wanneer er geen sprake is van besmetting met COVID;
  • Telecom Noodwet, deze wet maakt het mogelijk dat uiterst persoonlijke gegevens als locatiedata van de burger opgeslagen worden;
  • Corona App wet, een app die meetbare gegevens van lichaamskenmerken bijhoudt. Denk hierbij aan informatie over bijvoorbeeld fysieke gezondheid en raciale kenmerken. Dit wordt ook wel ‘biometrisch paspoort’ genoemd. Dit paspoort zou als toegang tot de maatschappij kunnen worden ingezet. Hetgeen betekent dat je op basis van de gegevens in dit zogenaamde paspoort ook uitgesloten zou kunnen worden;
  • Censuur wet, een wet die in geheel Europa de vrijheid van meningsuiting belemmert;
  • Covid-19 Noodwet, een wet waarmee het parlement buitenspel wordt gezet en onze rechtstaat wordt beëindigd. Potentieel zeer ingrijpende beslissingen kunnen genomen worden door een enkeling en dus zonder inmenging van het parlement;
  • Wetswijziging rol Eerste Kamer, een wijziging waardoor toetsing van wetsvoorstellen nauwelijks nog plaatsvindt. Nieuwe wetten kunnen zo makkelijker doorgevoerd worden, terwijl deze minder kritisch zijn bekeken en beoordeeld;
  • Wetswijziging Verkiezingen, een wijziging waarmee de verkiezingen gewijzigd en uitgesteld kunnen worden;

In welk sciencefiction-achtig horror scenario zijn wij in 7 maanden tijd terecht gekomen? En dat alles op basis van de mandaten van ongekozen leiders bij de WHO en de EU. De agenda van deze instituties lijkt namelijk nauwgezet te worden gevolgd en waarin systeemcorruptie en agendakaping door de vaccin-industrie en geopolitieke belangen vanuit China de boventoon voeren. En waarin (on)afhankelijke media en onderzoeks- en opleidingsinstituten gespekt worden met enorme bedragen om het verhaal van die instituties te promoten. Inmiddels hebben alle social media bedrijven dit narratief opgenomen in hun algemene gebruiksvoorwaarden en wordt elk tegengeluid gecensureerd en geframed.

Als wij het bovenstaande rijtje zien, dan kunnen we geen andere conclusie trekken dan dat het invoeren van structurele wetgeving om de burgerrechten te beperken, gewoonweg regelrechte staatsterreur is. En niets met virusbestrijding te maken heeft.

Na 7 maanden heeft dit kabinet nog steeds de basis(gezondheids)organisatie waarvoor zij zorg zou moeten dragen kennelijk niet op orde. En leiden enkele ziekenhuisopnames schijnbaar direct tot problemen. Alsof we nog in maart leven. De behandelmethoden zijn sterk verbeterd en de gemiddelde behandeltijd op de IC’s is nog slechts een derde van die in maart. Er is slechts aandacht voor de verspreiding van het ‘Angst Virus’ door middel van het voortdurende beleid dat gestoeld is op schuld, angst, dwang en controle.

Vanaf de terugkeer van het reces in juli werd het vuurtje van de 2e golf al opgestookt, het virus was kennelijk gedurende het reces ook met vakantie? Op basis van nul ziekenhuisopnames en geen IC-opnames. Dus werden de dashboards snel veranderd om paniek te zaaien op basis van het absolute aantal ‘positief getesten’, zonder het explosief stijgende totaal aantal tests dat uitgevoerd werd te noemen. En deze ‘positieve testuitslagen’ gelijk te framen als nieuwe ‘besmettingen’ en ‘patiënten’. Alles ook nog eens op basis van een onbetrouwbare test.

Ongekend. En brutaal.

Dit kabinet mist elke legitimiteit en creëert in een enorm tempo vele kwetsbare groepen in de reguliere zorg, de horeca, de retail, de kunst- en cultuursector en in alle sectoren die keihard door dit desastreuze beleid worden geraakt. Daarnaast veroorzaakt grote sociale disruptie en zet het bevolkingsgroepen op tegen elkaar.

Dus is het de hoogste tijd voor een nieuwe aanpak. Vanuit liefde, vertrouwen en vrijheid in een menselijke samenleving, waarin de gewone mensen echt weer centraal staan. Met oprechte volksvertegenwoordigers die directe en slimme democratie invoeren, met een overheid die er weer voor de burger is. Met ruimte voor geluk en initiatief!

Wij gaan uit van verbinding en heten alle kamerleden die de overstap durven maken en achter onze principes staan van harte welkom! Voor een vrije en menselijke samenleving, beter voor iedereen!

Bas Filippini
Partijleider

 

Door nieuwe voorwaarden van social media platforms is het lastiger om snel bereik op te bouwen.
Hoe kun je Vrij en Sociaal Nederland helpen?

* Like, maar VOORAL-> DEEL ONZE BERICHTEN OP FACEBOOK
https://www.facebook.com/vrijensociaalnederland
* Nodig mensen uit voor de wekelijkse ZOOM: Donderdag 19:50
Je vindt de ZOOM sessies onder Events op de Facebook pagina
* Volg en retweet ons op Twitter: http://twitter.com/vrijensociaal
* Word lid of doneer via www.vrijensociaal.nl
* Meld je aan als vrijwilliger via www.vrijensociaal.nl

Winkelwagen
There are no products in the cart!
Continue Shopping