De afgelopen maanden is duidelijk geworden dat onze regering een agenda van angst, dwang en controle uitrolt en daarmee onze complete maatschappij ontwricht; sociaal en economisch. In eerste instantie was er veel begrip voor een serie kortdurende maatregelen; namelijk vanuit onbekendheid met het virus en het verzorgen van voldoende capaciteit in de gezondheidszorg, met name de IC’s.

 

De handelswijze van onze regering is echter al maanden niet meer legitiem te noemen. Het huidige beleid is volledig disproportioneel en lijkt de huidige stand van zaken in wetenschap, medicatie en behandelmethoden niet mee te nemen. Meest storend is dat de doelstelling inmiddels compleet veranderd is. Evenals de meetcriteria en -methoden, gepresenteerd in subjectieve en onvolledige rapportages. Het beleid zwalkt en kan inmiddels niet meer worden uitgelegd. De regering gelooft er zelf niet in (het Grapperhaus-effect) en dus moet de burger meer angst en dwang worden aangepraat? Er wordt nu zelfs gepleit voor stréngere maatregelen. Uiteindelijk leidend tot een spoedwet zonder noodzaak waarin het parlement buitenspel wordt gezet. Voor een virus dat volgens het RIVM voor 98% van de mensen ongevaarlijk is. Maar ook een gevaarlijk virus mag nooit de reden zijn grondrechten structureel van burgers af te nemen!

 

Corona app

Het kabinet spoort ondernemers en branche organisaties aan om de Corona app te installeren bij eigen medewerkers en klanten middels een grootschalige marketing campagne achter de schermen. De horeca wordt eerst opgezadeld met een ongekende administratie van gasten zodat de minister vervolgens met zijn oplossing kan komen; de Corona app natuurlijk! Deze app is gekoppeld aan Apple en Google API’s, welke als dataverzamelaars niet bekend staan om hun goede privacy intenties en aan de achterkant direct toegang hebben tot de gegevens.

Het gaat hier om medische gegevens van elke burger met een groot gevaar aan willekeur en discriminatie onder dwang van een verplichte quarantaine van 14 dagen en hoge boetes. Maar dit kabinet gaat onverdroten door, aangespoord door Brussel (en de WHO), welke tevens vaart willen in de overdracht van onze telecom- en locatiegegevens, een vaccinatie / ID paspoort als toegangsbewijs voor onze maatschappij en het verplichten van mondkapjes in de gehele samenleving, ook in de buitenlucht.

 

Nieuwe wetgeving ter beperking vrijheden en grondrechten

De huidige censuur is ongepast. Wie een andere mening heeft wordt van sociale media verwijderd en de mond gesnoerd of geframed als complotdenker. Waar is het pluriforme debat op basis van argumenten? De regering onderzoekt nu de mogelijkheden voor wetgeving (wederom vanuit de EU) om fake news en complotdenken aan te pakken met een nieuwe (Europese) censuurwet. Daarnaast loopt een onderzoek naar de mogelijkheden van het uitstellen van de verkiezingen en dreigt een ondermijning van de democratie via de voorgestelde noodwet. Middels deze noodwet is regeren per decreet het nieuwe normaal, staat het parlement buiten spel en kunnen op elk moment nieuwe maatregelen worden uitgeroepen voor een periode van 6! maanden. Met verlenging middels Koninklijk Besluit. Op basis van ‘dreiging’ en andere subjectieve en niet omschreven criteria.

 

Gegoochel met cijfers en rapportages

Reeds eerder heb ik aangegeven dat de noodverordeningen per direct opgeheven dienen te worden en dat een mogelijke noodwet in de toekomst aan een 13-tal verbeterpunten zou moeten voldoen. Allereerst ontbreekt een legitieme basis, uitgaande van absolute aantallen positieve testuitslagen op een sterk groeiend afgenomen tests (160.000 tests per week). In plaats van het totale beeld te geven in aantal testen, aantallen immuniteit, besmettingen, zieken, opnames in ziekenhuis en IC’s wordt de burger dagelijks bang gemaakt. Sinds afgelopen week is er ineens een nieuwe indicator, de signaalwaarde van het ‘aantal positief geteste mensen’, toegevoegd aan het dashboard, met als waarde 7. Dit betekent 7 positief geteste mensen op 100.000 inwoners. Dat is 0,007 %. Is dit de gevaarlijke “alarmbel” zoals het RIVM dit noemt? De enige gepresenteerde oplossing blijft een ongetest, nieuw en miljarden kostend en reeds aanbetaald vaccin. Het gaat hier om een potentiële markt van initieel $ 100 mrd (Economist) en jaarlijks nog eens minimaal $ 100 mrd. De huidige markt is $ 35 mrd verdeeld over 4 spelers met een rendement van $ 44,- op elke geïnvesteerde $ 1,- (CNBC). Welke belangen spelen hier precies?

Ons advies is om de werkelijke capaciteit in de zorg en de IC’s weer gewoon te gaan monitoren en ervoor te zorgen dat deze op orde is en blijft. Dat daarbij de gemiddelde opnameperiode op IC’s  sinds maart inmiddels 3x zo kort is, en daarmee de opnamecapaciteit verdrievoudigd (Nederlandse Vereniging voor Intensive Care, Parool) is juist bijzonder hoopgevend nieuws. Alle reden om per direct te stoppen met alle onnodige maatregelen en de 1,5 meter samenleving.

 

Wat wil Vrij en Sociaal Nederland?

Wij werken vanuit een 4-tal simpele basisprincipes waartegen wij bijvoorbeeld het huidige beleid afzetten;

Menselijke maat, privacy en de rechtstaat. Vanuit liefde, vertrouwen, vrijheid en interactie.

Het huidige beleid kenmerkt zich door angst, dwang en controle en ondermijning van de rechtstaat middels in te voeren wetgeving en hoort niet in een rechtstaat thuis.

Een overheid voor de burger, helder, transparant en afrekenbaar.

Momenteel zien wij een overheid die doelstellingen verandert hoe het uitkomt en met onbegrijpelijke maatregelen en boetes en straffen komt. Ondanks alle weerstand tegen de Corona app, de Noodwet en alle andere activiteiten dendert de overheid maar door en ontneemt de burger privacy in de openbare ruimte en in privé-activiteiten buitenshuis. Tevens wordt elkaar aangeven aangemoedigd, zelfs tot en met het niveau van ‘feestjes achter de voordeur’. Censuur lijkt kennelijk legitiem en de is nieuwe norm bij kritische geluiden tegen de WHO-richtlijnen en het overheidsbeleid.

Politiek voor en door de burger

Dit kabinet heeft het referendum afgeschaft en zich niet veel aangetrokken van de reeds uitgevoerde referenda. Tevens wordt onderzoek verricht naar het uitstellen van de verkiezingen en een andere rol voor de Eerste Kamer. Wij willen voor belangrijke beslissingen referenda en andere participatie mogelijkheden voor de burger, op continue basis. Vanzelfsprekend zijn machtigingswetten volstrekt ontoelaatbaar in een democratische rechtstaat.

Initiatief, eigen verantwoordelijkheid en ondernemerschap

Op dit moment worden door de maatregelen de kleine ondernemers, het MKB, de ZZP-ers en alle professionals in contactberoepen zeer zwaar geraakt. Deze regering geeft enorme bedragen uit aan regelingen, die uiteindelijk ook terugbetaald moeten worden door de burger. Ze schuift daarmee de huidige urgentie door naar de toekomst. Er wordt een groot investeringsfonds opgezet dat hoogstwaarschijnlijk ten goede komt aan enkele grote bedrijven die de weg naar dit fonds goed weten te vinden.

 

Conclusie Vrij en Sociaal Nederland huidige beleid

Wij vinden het huidige beleid volstrekt ontoelaatbaar. Het ondermijnt de grondrechten, is niet transparant noch afrekenbaar en volstrekt disproportioneel. Tevens staan onze onafhankelijke (internationale) instituties onder druk van politieke en mogelijk ook commerciële agenda’s. Daarnaast heeft het beleid een ernstig ontwrichtende uitwerking op de economische en sociale structuur van onze samenleving. Zowel sociaal, economisch als juridisch worden alle principes omgekeerd. Structureel en voor de lange termijn.

Vrij en Sociaal Nederland vraagt het huidige parlement daarom om de volgende acties:

  • Een direct einde aan de noodverordeningen en het regeren middels de veiligheidsregio’s. Het niet in behandeling nemen en dus afwijzen van de huidige noodwet. De noodverordeningen herzien en voorzien van een goede wettelijke basis vanuit heldere meetbare criteria, korte looptijden van regelingen en democratische borging in het parlement en gemeenteraden per noodverordening. Indien toch gekozen wordt voor een noodwet dan onder voorwaarde van de 13 aanbevelingen van Privacy First.
  • Een parlementaire enquête inzake de aanpak en veroorzaakte sociale en economische schade van de voortgezette maatregelen na de eerste lock down en openbaarheid van alle besprekingen, belangenafwegingen, feiten, data sources en integriteit van de betrokkenen
  • Het opzeggen van het lidmaatschap van de WHO gezien het ontbreken van legitimiteit van de WHO door het uittreden van de VS en het door hen terecht geconstateerde probleem dat de WHO-agenda defacto wordt bepaald door 1 persoon en 1 land, China. Het lidmaatschap van de WHO zou moeten worden op gezegd totdat deze organisatie democratisch georganiseerd is en vrij van ongewenste belangenverstrengelingen.

 

Bas Filippini
Vrij en Sociaal Nederland

Door nieuwe voorwaarden van social media platforms is het lastiger om snel bereik op te bouwen.
Hoe kun je Vrij en Sociaal Nederland helpen?

* Like, maar VOORAL-> DEEL ONZE BERICHTEN OP FACEBOOK
https://www.facebook.com/vrijensociaalnederland
* Nodig mensen uit voor de wekelijkse ZOOM: Donderdag 19:50
Je vindt de ZOOM sessies onder Events op de Facebook pagina
* Volg en retweet ons op Twitter: http://twitter.com/vrijensociaal
* Word lid of doneer via www.vrijensociaal.nl
* Meld je aan als vrijwilliger via www.vrijensociaal.nl

Winkelwagen
There are no products in the cart!
Continue Shopping