We ontvingen weer zeer actuele informatie, rechtstreeks van de werkvloer uit 5 grote zorgregio’s. Wat zien we? Mismanagement in plaats van een corona epidemie. Het is ongelooflijk wat er gebeurt. Even los van alle cijfers, statistieken en onvolledige en gekleurde rapporten en media hypes. Door meerdere artsen en verpleegkundigen, op straffe en risico van ontslag en statusverlies aan ons doorgegeven. Dreigbrieven van de directie, richtlijnen en brieven vanuit de overheid om de zaak strak binnenskamers te houden. Dat dít kan en ons wordt verkocht als ‘in het belang van de gezondheid van een kleine kwetsbare groep’ is ongekend. In een democratische rechtstaat. In Nederland. En dat met wetgeving op stapel die onze grondrechten, het parlement en de rechtstaat buiten spel zet. Het is nu de hoogste tijd voor een parlementair onderzoek. Voor het stellen van de juiste vragen. En het boven tafel krijgen van de juiste feiten. Want de capaciteit in de zorg kan met één enkel telefoontje naar Duitsland geregeld worden.

Capaciteit in de zorg

Alle maatregelen waren bedoeld in maart om de capaciteit in de gezondheidszorg op peil te krijgen. Zoals bekend is de zorg in Nederland zeer efficiënt georganiseerd en wordt er de laatste jaren door alle bezuinigingen gestuurd op een efficiency in bezetting van 97%. Met als triest voorbeeld het omvallen van het Slotervaartziekenhuis en de sluiting van ziekenhuis in Lelystad dat door vastgoedexploitanten werd gerund. Een aantal jaren geleden werd nog gepland op gemiddelde bezetting 78%, oftewel met de ruimte om een piekbelasting op te vangen. Met 97% is die mogelijkheid totaal wegbezuinigd. Het is bijna ongelooflijk en knap dat in een dergelijke, strak financieel gestuurde organisatie de kwaliteit van de gezondheidszorg in ons land nog zo hoog is.

Wat betreft Corona heb ik in maart al aangegeven dat het een goed idee zou zijn om voor deze patiënten de zorg te verbijzonderen (in aparte locaties) zodat de reguliere zorg altijd doorgang kan vinden, hoofdzakelijk in coördinatie met Duitse collega ziekenhuizen. Dat is niet gebeurd. Het kabinet is met zomerreces gegaan en onze minister heeft op geen enkel vlak de capaciteit op orde, zelfs niet meer dan een half jaar later. Het kabinet was wél druk met wetgeving om burgerrechten te ondermijnen, het ontwikkelen van de Corona Tracking & Tracing app, het afsluiten van geheime vaccin contracten, het inkopen van miljoenen onbetrouwbare PCR-tests en het kritiekloos volgen van de WHO richtlijnen mbt ‘quarantaine’, ‘social distancing’ en nu dan weer mondkapjes.

Ongekend

Het is ongekend dat wij dit als Nederlanders accepteren. In een normale organisatie was dit falende management reeds in juni ontslagen. Het land ligt sociaal en economisch in een puinhoop en de zorg is dus nog steeds niet geregeld. Op het moment dat er een extraatje wordt voorgesteld door de oppositie loopt de coalitie de kamer uit en regelt aan de achterkant een thuiswerkvergoeding voor alle ambtenaren. Het kabinet gaat op vakantie en bij terugkomst is de burger de schuld en wordt het angstvirus opnieuw leven ingeblazen. Daarnaast worden de metingen veranderd, de rapportages aangepast en telkens nieuwe waarden en schaalverdelingen in het ‘Corona-dashboard’ toegevoegd.

Signalen van de werkvloer

Artsen en verpleging bevestigen nu het volgende beeld in 5 grote regio’s (hier zit een zogenaamde grote brandhaard tussen!):

 • COVID is een vervelend virus voor ouderen boven de 70 jaar en wordt zelden bij jongeren geconstateerd in ernstige vorm. De besmettelijkheid valt gelukkig mee. Eigenlijk dus erg goed nieuws.
 • De behandelmethoden zijn sterk verbeterd en de ligtijd op de IC nog maar 1/3 van wat het in maart was. Ook weer goed nieuws.
 • De IC-capaciteit is voldoende, er liggen een paar bevestigde COVID patiënten. Ook goed nieuws.
 • Van de IC-capaciteit wordt een deel geclaimd door een Landelijk Coördinatie Spreidingspunt, die feitelijk onjuiste paniekinformatie verspreidt in de media. Niet zo’n goed nieuws.
 • Er zijn in deze periode van het jaar (de R in de maand) nu eenmaal altijd veel meer patiënten met klachten aan de luchtwegen. Deze worden nu allemaal opeens ‘COVID verdacht’, zie de eerdere griepgolven en documentatie daarvan. Niet zo’n goed nieuws.
 • Het is opvallend dat er opeens geen Influenza-, Rhino- of en andere griepvirussen meer lijken te bestaan en alle mensen met griepklachten nu als ‘COVID verdacht’ worden meegeteld. Hier moet uitsluitsel over komen met nader onderzoek. Niet zo’n goed nieuws.
 • Er is een opvallend personeelstekort. Waar het zorgpersoneel het na de eerste drukke golf (hoofdzakelijk alleen in het zuiden) maandenlang zeer rustig heeft gehad zijn er mensen op vakantie, of worden gewone afdelingen nu vrij gepland voor COVID. Dit leidt tot een druk op de reguliere zorg. Bijzonder slecht nieuws, maar heeft niets met de epidemie of het virus zelf te maken, maar alles met (mis)management.
 • Er worden veel artsen en verpleegkundigen zonder enige klachten ‘preventief’ getest waardoor deze bij een positieve uitslag (van een test waarvan het RIVM zelf aangeeft dat het niks zegt over ziekte of besmettelijkheid) een gehele afdeling 3 tot 7 dagen thuis moet zitten. Natuurlijk levert dit een extra druk op de schaarse bezetting op. Wederom wanbeleid. Slecht nieuws.

7 concrete aanbevelingen en de kleren van de Keizer

Kortom, er is hier niet zo zeer sprake van een virusepidemie maar eerder van een falend beleid vanuit dit kabinet en haar adviseurs. Vanuit een totaal gebrek aan managementkwaliteit richten ze zich op randzaken zonder de essentie aan te pakken. Het bekende ivoren-toren-probleem van managers die de werkvloer zelden zien. In dat opzicht dus geen nieuw fenomeen, maar eerder kenmerkend voor veel grote organisaties. Inmiddels zijn we echter vele miljarden belastingeuro’s verder, staan de economie en rechtstaat op instorten en gaat dit kabinet gewoon door op het ingeslagen pad, aangespoord door de WHO en de EU-agenda.

Wij komen daarom met de volgende aanbevelingen;

 1. Huur per direct capaciteit in Duitsland. Zet per direct het Slotervaart en Lelystad in als Corona-ziekenhuizen. Indien inmiddels als vastgoedproject verkwanseld dan een van de vele lege kantoren of hotels op 2-3 goed bereikbare locaties in Nederland. Gezien het lage aantal IC-bedden kan dit nóg eenvoudiger dan in maart omdat het gaat om minder geavanceerde infrastructuur.
 2. Onderzoek de effectiviteit en betrouwbaarheid van de PCR-test waarop dit gehele beleid is gebaseerd zodat we een correct beeld van het aantal Corona ‘positief geteste’n en eventueel besmettingen hebben.
 3. Zorg voor een goede analyse van in te zetten personeel en eventueel aan te trekken personeel en focus hierop in beleid en budget. De zorg is mensenwerk!
 4. Stop met de classificatie van een A-epidemie en vooral de Angst-epidemie binnen het kabinet, het RIVM, het OMT en de kleine groep belanghebbenden eromheen. Zet het lidmaatschap van de WHO even in de pauzestand zodat je je eigen beleid kan voeren.
 5. Stop met de structurele inperking van onze burgerrechten middels de Telecom Noodwet, de Corona App wet, de COVID Noodwet, de wet inzake Uitstel Verkiezingen en het veranderen van het kiessysteem, de aanpassing van de Eerste Kamer en de EU Censuurwet
 6. Stop met het Angstvirus en ga aan het werk waarvoor je in Den Haag zit. Dat betekent: focus op het probleem en, het welzijn van alle Nederlanders bevorderen, kwetsbare groepen waar mogelijke helpen beschermen, sturen op gezondheid en preventie.
 7. Kom met transparante cijfers en onderbouwing van te nemen acties in plaats van marketingbureaus en influencers te betalen van ons geld, om een slecht onderbouwde boodschap te verkopen.  Zoals nu weer voor het zogenaamde vaccin en andere bestuurlijke controle-speeltjes als apps, registraties en kliklijnen. Om vervolgens boos te worden op de burgers die klaar zijn met dit meest asociale beleid sinds de oorlog en volledig terecht roepen dat “de keizer al maanden geen kleren meer aanheeft”.

 

Reservering Duitse bedden lost de hele crisis per direct op

Naast virologen zijn er heel veel capabele managers in Nederland die dit probleem de komende herfst in noodtempo voor een fractie van het geld dat nu wordt uitgegeven kunnen oplossen. Op korte termijn is deze zogenaamde crisis per direct op te lossen, namelijk door bedden en IC capaciteit in Duitsland in te kopen. Daar zijn ze momenteel leeg en is voldoende capaciteit (28.000!). Dat kost gemiddeld EUR 500,- per dag voor een bed, inclusief zeer goed geschoold personeel. Dit kabinet moet per direct 1.000 bedden reserveren in Duitsland. Dat kost over 6 maanden gemiddeld als ze al gevuld gaan worden EUR 45 mln. Probleem opgelost. In de tussentijd zorgen we dan dat de capaciteit in Nederland geregeld wordt door een ander kabinet. Het is schandalig dat deze optie niet besproken wordt en de hele samenleving voor miljarden gedupeerd wordt.

We zullen in maart als nieuwe beweging van bezorgde ouders en bezorgde Nederlanders een enorme puinhoop moeten opruimen en structureel de systeemcorruptie moeten aanpakken. De beste 2e lock down is dat dit kabinet per vandaag de eer aan zichzelf houdt en opstapt!

Bas Filippini

 

Winkelwagen
There are no products in the cart!
Continue Shopping